EISEN BTW-FACTUUR PER 1 JANUARI 2013

De eisen waaraan een btw-factuur moet voldoen, veranderen per 1 januari 2013, zowel voor de volledige btw-factuur, als voor de vereenvoudigde factuur. Lees hier wat u vanaf volgend jaar op een volledige of vereenvoudigde btw-factuur moet zetten.

Eisen btw-factuur

Vanaf 1 januari 2013 gelden voor ondernemers nieuwe factureringsregels voor de btw. Een van de veranderingen is dat de eisen waar een btw-factuur aan moet voldoen, op een aantal punten worden aangepast. Daarnaast kunt u in bepaalde gevallen volstaan met een vereenvoudigde factuur of zelfs helemaal geen factuur en bij grensoverschrijdende transacties de regels van uw eigen lidstaat volgen. Verder worden de eisen voor een elektronische factuur flink versoepeld. Meer hierover: Nieuwe factureringsregels btw per 1 januari 2013 »

De eisen waaraan een volledige of vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013 moet voldoen, ziet u hieronder. Punten 11, 13, 15 en 16 zijn nieuw.

Eisen volledige btw-factuur per 1 januari 2013

1. Datum uitreiking factuur

2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag)

3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter

4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een intracommunautaire levering wordt verricht

5. NAW-gegevens ondernemer en afnemer

6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving

7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden

8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele (vooruitbetalings) kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen

9. Het toegepaste btw-tarief

10. Het te betalen btw-bedrag

11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding:

– Factuur uitgereikt door de afnemer

12. (Indien van toepassing):

– Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering

13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding:

– Btw verlegd

14. Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt)

15. (Indien van toepassing) de vermelding:

– Bijzondere regeling reisbureaus

16. (Indien van toepassing) de vermelding:

– Bijzondere regeling – gebruikte goederen of

– Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of

– Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten

17. Indien van toepassing:

– NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger

Eisen vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013

 

1. Factuurdatum

2. NAW-gegevens leverancier

3. Aard geleverde goederen of verrichte diensten

4. Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.