Afschaffen VAR per 1 mei 2016

Veel ondernemers hebben inmiddels een brief ontvangen over de gevolgen van het afschaffen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en het gebruiken van de vervangende modelovereenkomsten.

Samenvattend staat hierin:

  1. Als u als ondernemer voornamelijk voor steeds andere particulieren werkzaamheden/diensten verricht, is er geen modelovereenkomst nodig. Ook in andere gevallen waarin duidelijk is dat u niet in loondienst werkt, is een modelovereenkomst niet nodig.
  2. Is er wel een modelovereenkomst nodig, zoek dan via belastingdienst.nl/ozo een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtgever willen werken.
  3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u gaat werken, dit mag via email. Stuur daarbij de modelovereenkomst mee of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst. Zorg dat uw opdrachtgever dit ook bevestigt. Het is niet nodig dat u beide de overeenkomst tekent.
  4. Werk volgens de afspraken in de modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.
  5. U kunt de modelovereenkomsten aanpassen aan uw eigen situatie, maar de bepalingen die geel gemarkeerd zijn mogen niet aangepast worden en u mag ook geen bepalingen toevoegen die tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. U hoeft de aangepaste overeenkomst niet te laten beoordelen door de belastingdienst.