Selecteer een pagina

Afgelopen jaar is er veel te doen geweest omtrent de regelgeving over de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en we hebben van de staatssecretaris de hoogte van DGA-salaris als huiswerk meegekregen. De rechtspraak over de niet-zakelijke leningen is nog verder uitgekristalliseerd zodat we daar meer op kunnen adviseren.
Begin dit jaar was het ministerie van financiën bezig met de ontwikkeling van de webmodule voor de beschikking geen loonheffingen (BGL). Op het moment dat de module bijna klaar was, is na veel kritiek besloten zowel de VAR als de BGL te laten vervallen. Er werd aangekondigd dat er branche- en beroeps specifieke modelovereenkomsten kwamen waarmee er zekerheid wordt gecreëerd voor opdrachtgever en opdrachtnemer over de zelfstandigheid van de opdrachtnemer. Inmiddels zijn er enkele overeenkomsten gepubliceerd, maar is ook de geldigheid van de VAR verlengd tot in ieder geval 1 april 2016. De startende ondernemer kan dus ook op dit moment nog een VAR aanvragen. Mijn ervaring is dat de belastingdienst terughoudend is met het afgeven van een VAR winst uit onderneming.

Met de invoering van de modelovereenkomsten gaan we terug naar de basis: is er wel of geen sprake van een gezagsverhouding en vervolgens ook van een (fictieve) dienstbetrekking? Binnen de fiscale adviespraktijk hebben we de VAR al enige jaren naast ons neergelegd. Alleen daar waar het voor de opdrachtgever een harde vereiste is vragen we nog een VAR aan. De ervaring leert immers dat de belastingdienst doorgaans een VAR Loon verstrekt ook daar waar het volgens de jurisprudentie een VAR Winst uit onderneming moet zijn. Na een bezwaarfase bereiken we dat resultaat. Blijkbaar durft de inspecteur in zo’n situatie de beroepsprocedure niet aan.

De algemene heffingskorting bedraagt in 2016 maximaal € 2.230. Zodra het inkomen hoger is dan de eerste tariefschijf daalt de algemene heffingskorting. Met ingang van 2016 daalt de algemene heffingskorting vanaf een inkomen van € 19.922 met 4,796%. Vanaf een inkomen van € 66.419 bedraagt de algemene heffingskorting nihil. In 2015 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.203. De afbouw bedraagt in 2015 2,32%. Vanaf een inkomen van € 19.822 daalt de algemene heffingskorting, maar niet verder dan tot € 1.342.

Arbeidskorting
Het Belastingplan 2014 regelt een verhoging van de maximale arbeidskorting per 2016 met € 233 en een volledige afbouw voor hogere inkomens. Het Belastingplan 2015 verlaagt het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting per 2016 met € 500. Het Belastingplan 2016 regelt een verhoging van het maximumbedrag van de arbeidskorting na indexering met € 638. Het startpunt van de afbouw met 4% van het arbeidsinkomen wordt met € 638/4% = € 15.950 verlaagd. Met name mensen met arbeidsinkomens tussen circa € 9.000 en circa € 50.000 profiteren van de aanpassingen in de arbeidskorting. Hogere arbeidsinkomens profiteren van de verhoging van de arbeidskorting zoals bepaald in het Belastingplan 2014.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt na indexatie verhoogd met € 606. In 2016 bedraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting vanaf een arbeidsinkomen van € 4.881 â € 1.039. Dit bedrag wordt vermeerderd met 6,159% (in 2015: 4%) van het arbeidsinkomen boven € 4.881. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt maximaal € 2.769 bij een arbeidsinkomen van € 32.970. In 2015 is de korting maximaal € 2.152 bij een arbeidsinkomen van € 32.832.

Ouderenkorting
De ouderenkorting wordt met € 222 verhoogd tot € 1.187 voor inkomens tot circa € 35.000. Het Belastingplan 2015 regelt een verlaging van de ouderenkorting met € 83 in 2016. De uiteindelijke verhoging bedraagt daardoor € 139. In 2015 bedraagt de ouderenkorting € 1.042.

Nieuwe en gewijzigde groottecriteria

De grenzen van de bestaande groottecriteria voor rechtspersonen zijn aangepast in de wijziging van BW 2 titel 9 en er is een nieuw groottecriteria toegevoegd, namelijk de micro-onderneming. De groottecriteria mogen toegepast worden vanaf boekjaar 2015....

Afschaffen VAR per 1 mei 2016

De VAR is inmiddels afgeschaft en vervangen door de wet DBA. Hierbij geldt dat een opdracht buiten loondienst plaatsvindt als aan minimaal 1 van de 3 volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. de opdrachtnemer is vrij vervangbaar 2. de opdrachtnemer werkt niet onder het...

Verbouwen en herstellen van woningen

Verbouwen en herstellen van woningenHet verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en...