De VAR is inmiddels afgeschaft en vervangen door de wet DBA. Hierbij geldt dat een opdracht buiten loondienst plaatsvindt als aan minimaal 1 van de 3 volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. de opdrachtnemer is vrij vervangbaar
2. de opdrachtnemer werkt niet onder het gezag van een opdrachtgever
3. er is geen sprake van loon
Bij twijfel kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid bieden dat je aan minimal een van de voorwaarden voldoet. Er zijn algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.
De modelovereenkomsten staan op de website van de belastingdienst.
link naar pagina op website belastingdienst