Alexander Pechtold, voorman van D66, heeft een einde gemaakt aan de onderhandelingen over het belastingplan. Pechtold is van mening dat er te weinig ruimte is voor het creëren van banen en een gebrek aan ambitie in het nieuwe belastingplan.
Zonder steun van D66 is er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor het belastingplan. Ondanks de teleurstelling voor VVD en PvdA willen zij toch de lastenverlaging van 5 miljard doorvoeren, zij verwachten hier geen tegenwerking van andere partijen.