De grenzen van de bestaande groottecriteria voor rechtspersonen zijn aangepast in de wijziging van BW 2 titel 9 en er is een nieuw groottecriteria toegevoegd, namelijk de micro-onderneming.
De groottecriteria mogen toegepast worden vanaf boekjaar 2015.
Micro-onderneming
– balanstotaal maximaal 350.000
– netto-omzet maximaal 700.000
– gemiddeld personeelsbestand 10 werknemers gedurende het boekjaar
Kleine rechtspersonen
– waarde activa maximaal € 6 miljoen (was € 4,4 miljoen)
– netto-omzet maximaal € 12 miljoen (was € 8 miljoen)
– aantal werknemers blijft maximaal 50
Middelgrote rechtspersonen
– balanstotaal maximaal € 20 miljoen (was € 17,5 miljoen)
– netto-omzet maximaal € 40 miljoen (was € 35 miljoen)
– aantal werknemers blijft maximaal 250