Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning.
Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor:
Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers als zij ook de renovatie van de woning begeleiden.
De arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen die behoren bij woningen die ouder zijn dan 2 jaar.
De arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie gemaakte goederen als de in het eigen bedrijf gemaakte goederen.
LET OP! Het 6%-tarief geldt alleen voor het arbeidsloon, niet voor de meegeleverde materialen.
Op welk moment past u het 6%-tarief toe?
U mag het 6%-tarief toepassen als u de dienst afrondt in de periode van 1 maart 2013 tót 1 juli 2015.
– Reikt u in de periode vanaf 1 maart 2013 tót 1 juli 2015 deelfacturen uit? Maar rondt u de dienst pas af ná deze periode? Dan berekent u over deze deelfacturen 21% btw.
– Hebt u vóór 1 maart 2013 deelfacturen met 21% btw uitgereikt? En wordt de dienst afgerond in de periode vanaf 1 maart 2013 tót 1 juli 2015? Dan berekent u op de definitieve factuur 6% btw.
Totaalbedrag splitsen
Brengt u één bedrag in rekening voor arbeid en materialen voor de verbouwing? Dan moet u dit bedrag splitsen om 6% btw over de arbeidskosten te kunnen berekenen. U maakt een splitsing in arbeidskosten en materialen op basis van wat in uw branche een gebruikelijke verhouding is. Is dat niet mogelijk? Dan splitst u het totaalbedrag door de kostprijs van de materialen te berekenen. Daarbij geldt het volgende:
– in eigen productie gemaakte materialen telt u op bij de materiaalkosten (dit geldt niet voor de arbeidsuren)
– overheadkosten mag u evenredig verdelen over de arbeid en de materiaalkosten
– Over de materialen brengt u 21% btw in rekening. Over het andere deel brengt u 6% btw in rekening.