De maximale deponeringstermijn wordt één maand verkort, van 13 naar 12 maanden. Voor bestuurders die ook aandeelhouder zijn geldt een verkorte termijn van 11 naar 10 maanden.
De nieuwe uiterlijke deponeringsdata worden dus 31 december (i.p.v. 31 januari) en 8 november (i.p.v. 8 december)