In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, lees hierover meer bij Wie zijn verplicht te factureren. Geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens:
• uw volledige naam en die van uw afnemer
U vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.
• uw volledige adres en dat van uw afnemer
U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende.
• uw btw-nummer
Bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert.
• uw KvK-nummer
• de datum waarop de factuur is uitgereikt
• een uniek volgnummer
• een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
• het aantal geleverde goederen of diensten
• de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
• het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
Levert u prestaties met verschillende btw-tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is.
• het btw-tarief dat u in rekening brengt
• het btw-bedrag
In sommige situaties gelden aangepaste regels voor facturen.