Verbouwen en herstellen van woningen

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaan wij: het...

Factuureisen

In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, lees hierover meer bij Wie zijn verplicht te factureren. Geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens: • uw volledige naam en die van uw afnemer U...

Nieuw belastingplan BTW naar 21% i.p.v. 6%

Het kabinet wil bij de komende belastinghervorming het lage btw-tarief van 6% helemaal afschaffen, behalve voor levensmiddelen. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van NRC Handelsblad. De blauwdruk voor een nieuw belastingstelsel wordt later vandaag...

Grote belastinghervorming van de baan

Alexander Pechtold, voorman van D66, heeft een einde gemaakt aan de onderhandelingen over het belastingplan. Pechtold is van mening dat er te weinig ruimte is voor het creëren van banen en een gebrek aan ambitie in het nieuwe belastingplan. Zonder steun van D66 is er...

Wijziging Deponeringstermijn BV’s

De maximale deponeringstermijn wordt één maand verkort, van 13 naar 12 maanden. Voor bestuurders die ook aandeelhouder zijn geldt een verkorte termijn van 11 naar 10 maanden. De nieuwe uiterlijke deponeringsdata worden dus 31 december (i.p.v. 31 januari) en 8 november...

Nieuwe en gewijzigde groottecriteria

De grenzen van de bestaande groottecriteria voor rechtspersonen zijn aangepast in de wijziging van BW 2 titel 9 en er is een nieuw groottecriteria toegevoegd, namelijk de micro-onderneming. De groottecriteria mogen toegepast worden vanaf boekjaar 2015....