Als u ook privé rijdt met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort, moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden. 

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2020 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 8% voor auto’s zonder CO2-uitstoot en 22% voor alle andere auto’s. Het verlaagde percentage van 8% geldt alleen voor auto’s op waterstof. Voor nulemissie-auto’s die niet op waterstof rijden, geldt de 8% bijtelling tot en met een cataloguswaarde van € 45.000. 

Bovengenoemde percentage blijven 60 maanden geldig. Daarna wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.