Voor de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de oudedagsreserve (aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting) moet u voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1225 uur per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u hier in 2020 misschien niet aan voldoen en zou u dan geen gebruik mogen maken van de aftrekposten. 

Om dit risico te beperken mag u er vanuit gaan dat u in de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan. 

Bent u (deels) arbeidsongeschikt, dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er vanuit gaan dat u in bovengenoemde periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoensgebonden ondernemer bij wie de piek van de werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot 1 oktober ligt? Dan mag u uitgaan van hetzelfde aantal uren als in de piekperiode van 2019. De uren over 2019 moet u wel aannemelijk kunnen maken.