Kortdurend uitstel van betaling

U kunt telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een aanslag IB of Vpb als u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt dan maximaal 4 maanden uitstel van betaling vanaf de dag na de uiterste betaaldatum van de aanslag. In die maanden kunt u ook in termijnen betalen. De voorwaarden zijn:
1. U kunt het pas aanvragen als u een aanslag heeft ontvangen
2. Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000
3. U hebt voor de openstaande schuld nog geen dwangbevel ontvangen
4. U hebt geen ontbetaalde vergrijpboete
5. U hebt voor de openstaande schuld niet eerder uitstel van betaling gekregen
6. Uw verzoek gaat niet over de voorlopige aanslag IB of Vpb die in meerdere termijnen betaald mag worden
7. U hebt altijd tijdig aangifte gedaan

De wet DBA – modelovereenkomsten

De VAR is inmiddels afgeschaft en vervangen door de wet DBA. Hierbij geldt dat een opdracht buiten loondienst plaatsvindt als aan minimaal 1 van de 3 volgende voorwaarden wordt voldaan: 
1. de opdrachtnemer is vrij vervangbaar
2. de opdrachtnemer werkt niet onder het gezag van een opdrachtgever
3. er is geen sprake van loon

Bij twijfel kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid bieden dat je aan minimal een van de voorwaarden voldoet. Er zijn algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. 
De modelovereenkomsten staan op de website van de belastingdienst. 
link naar pagina op website belastingdienst

Afschaffen VAR per 1 mei 2016

Veel ondernemers hebben inmiddels een brief ontvangen over de gevolgen van het afschaffen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en het gebruiken van de vervangende modelovereenkomsten.

Samenvattend staat hierin:

  1. Als u als ondernemer voornamelijk voor steeds andere particulieren werkzaamheden/diensten verricht, is er geen modelovereenkomst nodig. Ook in andere gevallen waarin duidelijk is dat u niet in loondienst werkt, is een modelovereenkomst niet nodig.
  2. Is er wel een modelovereenkomst nodig, zoek dan via belastingdienst.nl/ozo een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtgever willen werken.
  3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u gaat werken, dit mag via email. Stuur daarbij de modelovereenkomst mee of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst. Zorg dat uw opdrachtgever dit ook bevestigt. Het is niet nodig dat u beide de overeenkomst tekent.
  4. Werk volgens de afspraken in de modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.
  5. U kunt de modelovereenkomsten aanpassen aan uw eigen situatie, maar de bepalingen die geel gemarkeerd zijn mogen niet aangepast worden en u mag ook geen bepalingen toevoegen die tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. U hoeft de aangepaste overeenkomst niet te laten beoordelen door de belastingdienst.

Nieuwsbrief van 15 december 2015

Beste client,

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een mooi, gezond en succesvol 2016!

Wij zijn gesloten van 25 december 2015 t/m 3 januari 2016. Wij hopen u in het nieuwe jaar snel weer te zien met de administratie van het 4e kwartaal 2015. Als u er op tijd bij bent, ligt het boekje “Klare Taal Over Ondernemen in 2016” voor u klaar. Maar op = op.

Het team van IK financiele administratie

Werkkostenregeling

Misschien heeft u nog vrije ruimte over binnen de werkkostenregeling. Deze kunt u bijvoorbeeld benutten voor een bonusregeling voor uw werknemers. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid of wilt u weten of u nog vrije ruimte hebt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat we het nog kunnen meenemen bij de salarisberekening in december.

Investeringsaftrek

Misschien kunt u dit jaar nog in aanmerking komen voor investeringsaftrek. U moet dan in totaal voor minimaal € 2300 in een boekjaar investeren, waarbij elke aanschaffing per stuk minimaal € 450 moet zijn (bedragen zijn ex BTW). Als u bijna aan de € 2300 zit, kan het de moeite waard zijn om een voorgenomen investering nog dit jaar te doen i.p.v. volgend jaar.

Exact online certificering

Sinds kort hebben wij de ‘Cloud Accountant’ Certificering van exact online behaald en tevens de Branch Certificering ‘Handel’.

Misschien bent u nieuwsgierig naar exact online of wilt u weten of exact online ook voor u interessant kan zijn, neem dan contact met ons op.

 

 

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting bedraagt in 2016 maximaal € 2.230. Zodra het inkomen hoger is dan de eerste tariefschijf daalt de algemene heffingskorting. Met ingang van 2016 daalt de algemene heffingskorting vanaf een inkomen van € 19.922 met 4,796%. Vanaf een inkomen van € 66.419 bedraagt de algemene heffingskorting nihil. In 2015 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.203. De afbouw bedraagt in 2015 2,32%. Vanaf een inkomen van € 19.822 daalt de algemene heffingskorting, maar niet verder dan tot € 1.342.

Arbeidskorting
Het Belastingplan 2014 regelt een verhoging van de maximale arbeidskorting per 2016 met € 233 en een volledige afbouw voor hogere inkomens. Het Belastingplan 2015 verlaagt het startpunt van de afbouw van de arbeidskorting per 2016 met € 500. Het Belastingplan 2016 regelt een verhoging van het maximumbedrag van de arbeidskorting na indexering met € 638. Het startpunt van de afbouw met 4% van het arbeidsinkomen wordt met € 638/4% = € 15.950 verlaagd. Met name mensen met arbeidsinkomens tussen circa € 9.000 en circa € 50.000 profiteren van de aanpassingen in de arbeidskorting. Hogere arbeidsinkomens profiteren van de verhoging van de arbeidskorting zoals bepaald in het Belastingplan 2014.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt na indexatie verhoogd met € 606. In 2016 bedraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting vanaf een arbeidsinkomen van € 4.881 â € 1.039. Dit bedrag wordt vermeerderd met 6,159% (in 2015: 4%) van het arbeidsinkomen boven € 4.881. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt maximaal € 2.769 bij een arbeidsinkomen van € 32.970. In 2015 is de korting maximaal € 2.152 bij een arbeidsinkomen van € 32.832.

Ouderenkorting
De ouderenkorting wordt met € 222 verhoogd tot € 1.187 voor inkomens tot circa € 35.000. Het Belastingplan 2015 regelt een verlaging van de ouderenkorting met € 83 in 2016. De uiteindelijke verhoging bedraagt daardoor € 139. In 2015 bedraagt de ouderenkorting € 1.042.